ECOESCOLES es un projecte d’innovació educativa que va nàixer l’any 2016 amb els següents objectius:
 

Fomentar i promoure

activitats d’educació

ambiental.

Desenvolupar una xarxa de centres educatius sostenibles.

Impulsar el treball en xarxa fomentant

la participació, la cooperació, l’accés a la informació i l’intercanvi d’experiències entre

els centres implicats i altres entitats.

En aquest projecte durant el curs acadèmic van participar un total de 1837 alumnes, intervenen 134 professores i professors, implicant 3 municipis i 3 ajuntaments.

Promoure un canvi de pensament,

de valors, i d’actituds que impulse

a la comunitat educativa cap a

un model de desenvolupament

sostenible.

Facilitar eines per desenvolupar una ètica ambiental, mitjançant la construcció col·lectiva
dels valors.

© 2018 per Ecoescoles · Disseny: Inma Lorente

Finança: